EN Site Haritası Anasayfa

KAMERA AYDINLATMA METNI

 

 Bastıyalı Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bastıyalı Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Side Resort Hotel hizmet binamızın dış cephesinde, otopark bölümünde, idari bina ve misafir hizmet binaları girişlerinde, resepsiyonda, restaurantlarda, lobide, bar bölümlerinde ve havuz çevresinde,

Aqua hizmet binamızın restaurant bölümünde, bina girişi ve kat koridorlarında, bar bölümlerinde ve havuzda olmak üzere toplam 48 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK'nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" Madde 5'e göre, 1374 (Sezer Doğan) Sokak No: 20 D: 12 Konak İzmir adresine yazılı olarak gönderebilir veya bastiyali@bastiyali.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

KVKK

Kurumsal Genel Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Çalışan Adayı Aydınlatma
Veri Sorumlusu'na Başvuru
Kamera Aydınlatma Metni
 


» Kurumsal » Seyahat Acentaları » Oteller » Basın Odası
» İnsan Kaynakları » İletişim » Site Haritası » English
» Kurumsal Genel Aydınlatma Metni » Çerez Politikası
» Çalışan Adayı Aydınlatma » Kamera Aydınlatma Metni
» Veri Sorumlusu'na Başvuru


© 2009 Bastıyalı Turizm