EN Site Haritası Anasayfa
Turizm, Türk misafirperverliğini sunabilmemiz için en güzel vesiledir. Turizm sektöründe, aynı hizmeti sunan kuruluşlar arasında farklılıklar olduğunu görmekteyiz. Bu sektörün bir üyesi olarak, farkın, sektörde hizmet veren kuruluşların turizme bakış açılarından kaynaklandığını düşünmekteyim.

Bastıyalı olarak biz, seyahat acentaları, otelleri, taşıma aracı şirketleri, turist rehberleri, restoranları ve genelde turiste hizmet sunan ve sektörü oluşturan her kuruluşu iş ortağımız gibi görmekteyiz. Bu yaklaşımımız, bizi rakiplerimizden farklı kılmakta ve başarımızın da sırrını oluşturmaktadır. İş ortaklarımızla ilişkilerimiz, çıkar çatışmasına değil, çıkar ortaklığı ve paylaşımına dayanmaktadır.

Turizm sektöründeki kuruluşların, maddi ve manevi olmak üzere iki hedefi vardır. Bazı sektör temsilcileri, turizmi maddi çıkar kaynağı olarak görmekte ve müşteri memnuniyetini arka plana atmaktadır. Oysa biz, temsilcisi olduğumuz tur operatörlerimiz gibi, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutmakta ve onların maddi ve manevi çıkarlarını gözetmekteyiz.

Aynı zamanda, iş birliği içinde olduğumuz diğer iş ortaklarımızın da menfaatlerini gözetmekle birlikte, ülkemizi ziyaretlerine aracı olduğumuz turistlerin ödedikleri paranın karşılığını, yani bekledikleri kalitede hizmeti bulmalarına da özen göstermekteyiz. Üzerinde titizlikle durduğumuz diğer bir konu da, çevredir. Her turizm merkezi, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri pazarlamaktadır. Bu sebeple, turizm sektöründe çevre bilinci oluşturulmalıdır. Turizmin sürdürülebilir olması için, çevrenin korunması ve çevreye olan duyarlılığın artırılması gerekir. Tur Operatörleri İnisiyatifi kuruluşu ve temsil ettiğimiz tur operatörlerimizin bu konudaki bilgi birikimlerinden de yararlanmaktayız.

Çalışma düzenimizde önem verdiğimiz tüm bu hususlarda ön plana çıkan faktör insandır. Biz, öncelikle insana yatırım yapmaktayız. Bastıyalı'nın bu felsefesini benimsemiş olan tüm mesai arkadaşlarım, “Bu şirket benim olsaydı başka ne yapabilirdim?” diye kendilerini sorgulamakta ve bu yönde kendilerini geliştirmektedirler. Bu da, uyumlu bir ekip çalışmasıyla kuruluşumuzun bugün elde ettiği başarıyı açık ve anlaşılır kılmaktadır.

Bugün dünya ekonomisinde turizm harcamaları birinci sıradadır. Bu durumun, gelecekte de yerini koruyacağı inancındayız. Dünyadaki bu denli büyük kapsamlı turizm harcamalarından ülkemize düşen pay, ne yazık ki, yüzde 2'nin altındadır. Bu oranı yukarı çekmek hedefimiz olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi ve hak ettiğimiz payın elde edilebilmesi, değişen dünya koşullarına uygun, siyasi, ticari, sosyal ve kültürel açıdan gerçekçi stratejilerle devlet ve özel sektörün uyum içinde beraber çalışmalarıyla mümkün olabilecektir.

Sevgi ve saygılarımla,
Mehmet BASTIYALI
Kurum Profili
Kurum Kültürü
Başkan'ın Mesajı
Yönetim Kurulu
Yöneticiler
 


» Kurumsal » Seyahat Acentaları » Oteller » Basın Odası
» İnsan Kaynakları » İletişim » Site Haritası » English
» Kurumsal Genel Aydınlatma Metni » Çerez Politikası
» Çalışan Adayı Aydınlatma » Kamera Aydınlatma Metni
» Veri Sorumlusu'na Başvuru


© 2009 Bastıyalı Turizm